Loading...

OSNOVA GAS DETEKCIJE

ZAPALJIVI GASOVI

Bilo koji eksplozivni potencijal u predvidivim okolnostima (u odnosu na produkte, procese ili okruženje) stvara eksplozivnu atmosferu. Eksplozije ili sagorevanje se javljaju kao rezultat reakcije između tri elementa:

- zapaljive supstance (gasa ili prašina)

- oksidacione supstance (u opštem slučaju kiseonik u vazduhu)

- energetski izvor (varnica, vruća tačka)

Ova reakcija nije sistematska. Svaki tip gasa ili prašine reaguje eksplozivno pod datim temperaturom i pritiskom, određenim sa donjom eksplozivnom granicom (LEL) i gornjom eksplozivnom granicom (UEL). Rizici se redukuju permanentnim nadzorom ovih granica.

OTROVNI GASOVI

Toksični gasovi se razvijaju iz različitih izvora:

- sagorevanje (CO-NO-NO2-SO2)

- spaljivanje (H2S-NH3-HCI)

- fermentacija (H2S-NH3)

Njihovo pasivno ili aktivno prisustvo je često u industriskom okruženju (hemiska industrija, petrohemiska industrija, hladnjače, agro-industrija hrane), i veoma je bitna njihova detekcija. Oni su takođe česti u okruženjima kao što su kanaliyacija, vinski podrumi ili tokom sagorevanja, i takođe se moraju detektovati u ovakvim situacijama.

Rizici od trovanja su povezani sa vremenom izloženosti subjekta štetnim produktima. Opasnost se procenjuje na osnovu uslova vremenskog-proseka (TWA) i granice kratkotrajnog izlaganja (STEL). Ove vrednosti se izražavaju preko težine (mg/m3) i zapremine (delova na milion, ppm).

PRINCIPI DETEKCIJA GASOVA

 • Kataliktički
 • Termo ataliktički
 • Elektro hemijski
 • Infra crveni
 • Foto jonizirajući (PID)
 • Poluprovodnički
 • KLASIFIKACIJA PROSTORA

  Zone rizika od gasova i isparenja

  Direktiva 1999/92/EC definiše tri zone rizika za gasove i isparenja:

  Zona 0 « Lokacija ili atmosfera gde je eksplozivna mešavina vazduha i zapaljivih supstanci u vidu gasa, isparenja ili izmaglice često prisutna, konstantna ili u toku dugih perioda.»

  permanentna eksplozivna gasna atmosfera

  Zona 1 « Lokacija ili atmosfera gde se eksplozivna mešavna vazduha i zapaljivih supstanci u vidu gasa, isparenja ili izmaglice često pojavljuje u normalnom radu s vremena na vreme.»

  verovatna ili na mahove eksplozivna gasna atmosfera

  Zona 2 « Lokacija ili atmosfera gde se eksplozivna mešavna vazduha i zapaljivih supstanci u vidu gasa, isparenja ili izmaglice retko javlja u normalnom radu ali, ako se pojavi, traje vrlo kratko.»

  slučajna i kratkotrajna eksplozivna gasna atmosfera

  Zone potencijalno eksplozivne prašine

  Direktiva 1999/92/EC takođe definiše tri zone rizika za prašine:

  Zona 20 « Lokacija ili atmosfera gde je oblak zapaljive prašine u vazduhu prisutan često, konstantno ili u toku dugih perioda.»

  permanentna eksplozivna atmosfera sa prašinom

  Zona 21 « Lokacija ili atmosfera gde se oblak zapaljive prašine u vazduhu često pojavljuje pri normalnom radu s vremena na vreme.»

  verovatna ili na mahove eksplozivna atmosfera sa prašinom

  Zona 22 « Lokacija ili atmosfera gde se oblak zapaljive prašine u vazduhu retko javlja u normalnom radu ali, ako se pojavi, traje veoma kratko.»

  slučajna i kratkotrajna eksplozivna atmosfera sa prašinom

  KLASIFIKACIJA PROTIV EKSPLOZIVNIH ZAŠTITA

  Režim zaštite Naziv zaštite Standard EN 50 014+ Zona G (gas)
  EEx e Povećana bezbednost EN 50 019 1 i 2
  EEx d Nepropaljivo kućište EN 50 018 1 i 2
  EEx i Svojstvena bezbednost EN 50 020 0, 1 i 2
  EEx m Zalivanje EN 50 028 1 i 2
  EEx o Potapanje u ulje EN 50 015 1 i 2
  EEx p Natpritisak EN 50 016 1 i 2
  EEx q Punjenje peskom EN 50 017 1 i 2

  REČNIK POJMOVA

 • Definicije i Termini
 • SERVIS I KALIBRACIJA

  Oprema za detekciju gasova zahteva redovno periodično održavanje i kalibraciju (baždarenje). Kroz proces kalibracije se istovremeno proverava i trenutno stanje uređaja i svih senzora u njemu. Na taj način se na vreme otkriva kada je, npr., neki senzor ili baterija pri kraju svog radnog veka. Time se planski i preventivno deluje tako da korisnik ima vremena da prođe interne procedure u svojoj kompaniji i na vreme poruči servis. Ne postoje precizni domaći propisi o minimalnom intervalu kalibracije. On, u stvari, najviše zavisi od same primene. Preporuka proizvođača koje mi zastupamo (Industrial Scientific Oldham i Trolex) je Da se kalibracija detektora vrši:

  - svakih 6 meseci minimalno (taj interval može biti i znatno kraći ako je oprema - portabl i fiksni detektori izložena visokim koncentracijama i uopšte ekstremnim uslovima upotrebe, npr. rudnici sa metanskim režimom, železare i sl.)

  - posle skladištenja (bez korišćenja) dužeg od 30 dana

  - posle zamene senzora

  - posle servisa aparata

  Svecom raspolaže servisom u kojem se vrši otklanjanje većine prijavljenih problema. Servis je dobro opremljen a naši zaposleni imaju sva neophodna ovlašćenja za servis opreme iz naše ponude.

  OPREMA ZA KALIBRACIJU

  Regulatori protoka obezbeđuju odgovarajući protoka za kalibraciju Industrial Scientific instrumenata. Budite uvek sigurni da koristite odgovarajući regulator protoka za primenu kao što je preporučeno u uputstvu za upotrebu.

  Kalibracija Regulatori

  KALIBRACIONI GAS

  Svecom u svojoj ponudi ima i boce kalibracionog (test) gasa za većinu gasova čiji se monitoring vrši (metan, ugljen monoksid, sumpor-vodonik, sumpor-dioksid, amonijak, azot monoksid, azot dioksid, razne smeše gasova itd.). Zavisno od potreba korisnika, moguće je poručiti manje i veće količine gasa u više različitih koncentracija koje su prilagođene uobičajenim opsezima merenja određenih gasova. Uz boce se isporučuje i prateći pribor (ventili, regulatori protoka, kontejneri za nošenje). Za naše kupce, obezbeđujemo besplatnu obuku za pravilnu kalibraciju opreme kao i sva uputstva za rukovanje na srpskom jeziku.

  Za najbolje rezultate, koristite samo Industrial Scientific kalibracionu opremu za održavanje i redovnu kalibraciju instrumenta. Svi Industrial Scientific kalibracioni cilindri su proizvedeni po najvišim standardima kvaliteta i uključuju NIST (Nacionalni institut za standarde i tehnologiju) tehnike mešanja, analitički test curenja svakog cilindra, sertifikovane koncentracije komponentnih gasova, jasno obeležene brojeve lota kao i rok upotrebe. Zamenske boce su dostupne u različitim veličinama i koncentracijama za sve gasove koje otkrivaju Industrial Scientific instrumenti.

  Industrial Scientific kalibracioni kompleti (kitovi) dolaze uz sve što je potrebno da bi vaši instrumenti radili precizno i pouzdano. Komplet sadrži sertifikat NIST (Nacionalni institut za standarde i tehnologiju) u potrebnim opsezima za sigurno i bezbedno kalibrisanje uređaja. Kompletni kitovi su dostupni za sve instalirane senzore i uključuju:

  - Praktičnu futrolu

  - Nepunjive cilindre

  - Regulatore protoka

  Gas Cilindri
 • CALIBRATION GAS CROSS REFERENCE CHART (PDF)
 • OBUKA / TRENING

  Kursevi dopuštaju krajnjem korisniku da uče sopstvenim tempom u profesionalnom okruženju. Online kursevi kombinuju flash prezentacije sa govornim i video odlomcima. Video snimci su podeljeni po odlomcima tako da krajnji korisnik može staviti akcenat na elemente koji su za njih važni. Po završetku, korisnik će efikasnije i profesionalno pristupati detekciji gasova uzdižući njihov nivo bezbednosti. Ove studije su omogućene besplatno na sajtu Industrial Scientific-a, ali se mogu konvertovati u off-line format kako bi se mogli koristi na vašem serveru ili vašem PC-ju. Postoji nominalna naknada za ovu uslugu. Molimo Vas da kontaktirate usluge obuke tima za dodatne detalje.