Loading...

Kontrolno / Ovlašćeno telo

Na osnovu odluke Akreditacionog tela Srbije, SVECOM d.o.o. Beograd Kontrolno telo je akreditovano pod akreditacionim brojem 06-311, kao kontrolno telo tipa C po standardu ISO/IEC 17020:2012, za obavljanje poslova kontrolisanja instalacije i uređaji za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova.

Rešenjem Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije, Uprave za preventivnu zaštitu pod 09/4 broj 217-128/20, SVECOM d.o.o. Beograd Kontrolno telo je ovlašćeno za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija posebnih sistema i to: INSTALACIJA I UREĐAJA ZA DETEKCIJU EKSPLOZIVNIH I ZAPALJIVIH GASOVA.