Loading...

Podaci o SVECOM-u

ISTORIJAT

SVECOM d.o.o. (Savski Venac Commerce) osnovan je kao akcionarsko društvo 1991. godine, u okviru grupe Savski Venac za oblast investicija i građevinarstva.

Od 1994. godine Svecom prelazi u privatno vlasništvo akcionara i preusmerava svoje aktivnosti ka složenim projekti u oblasti energetike, rudarstva i telekomunikacija.

Posle 2000. godine kompanija proširuje svoje delovanje novim programima u domenu gasne detekcije, ekologije i zaštite, kao i elastomernih izolacija i termotehničkih instalacija (klimatizacija, grejanje i hlađenje).

Krajem 2017. godine za delatnost kontrolisanja instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova formiran je Sektor za kontrolu, kasnije preimenovan u Kontrolno telo.

TRŽIŠTA I POSLOVNI PARTNERI

Svecom d.o.o. je realizovao veliki broj projekata na području Srbije, Crne Gore, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Grčke, Jordana, Rusije, Ukrajine i Češke Republike.

Najveći poslovni partneri (kupci/korisnici) kompanije su: EPS, JPPEU, Telekom, NIS, HBIS, Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i veliki broj privatnih investitora.

Važan deo poslovnog života kompanije je povezan sa stranim strateškim partnerima (isporučiocima), medju kojima su najistaknutiji:

- Arcelor Mittal-Liberty, VDO, ZVVZ, PSP, CDT - sektor rudarstva i energetike

- ISC, Oldham, Trolex, MEDC - sektoru gas detekcije, ekologije i zaštite

- K –Flex, Ray - sektoru KGH.

ZAPOSLENI

Osnovnu vrednost kompanije čine stručni i kompetentni zaposleni sa velikim profesionalnim iskustvom, stečenim na poslovnim treninzima i specijalizacijama, osposobljeni da vode sofisticirane projekte.

MISIJA I VIZIJA

Misija Svecom d.o.o. je da visoko profesionalnim obavljanjem delatnosti, istraživanjem, razvojem i unapređivanjem usluga, programa, kadrova i infrastrukture, u saradnji sa vodećim svetskim i domaćim proizvođačima i isporučiocima ponudi domaćim i ino tržištima vrhunsku tehnologiju i proizvode, zasluži lojalnost tržišta, kontinualno zadovoljavajući potrebe i očekivanja svih zainteresovanih strana i društva u celini.

Vizija Svecom d.o.o. je da kvalitetom performansi i izgradnjom prepoznatljivih brendova, stalnim razvijanjem programa, ljudskih resursa i infrastrukture preduzeća, ostvari visoko i stabilno tržišno učešće u sektorima koji čine delatnost preduzeća.

SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM

Izjava o politici kvaliteta / Sertifikat

Zahvaljujući visokokvalitetnim proizvodima i uslugama Svecom d.o.o. je 2003. godine dobio „Znak kvaliteta EPS-a“.

Među prvim kompanijama u sektoru inženjeringa uspostavio je Sistem menadžmenta kvalitetom, sertifikovan u skladu sa zahtevima ISO 9001. još 2004. godine.

Strateška odluka o reinženjeringu sistema menadžmenta kvalitetom zasnovana na težnji ka menadžmentu celokupnim poslovanjem doneta je 2008. godine.

Povelja

Prezidijum Međunarodne Akademije nauka za ekologiju i bezbednost MANEB i Srpsko odeljenje MANEB SRBIJA su povodom 20 godina rada 2011 godine Svecom-u dodelili Povelju za veliki doprinos povećanju bezbednosti i zaštite ne radu u rudnicima kao i za unapređenje i modernizaciju eksploatacije mineralnih sirovina u Srbiji.

Sertifikat - Excellent SME Serbia

Kao potvrde svog boniteta i kredibiliteta na domaćem i inostranom tržištu Svecom d.o.o. je 2015. godini postao nosilac sertifikata „Excellent Small and Medium Enterprise - Excellent SME Serbia“ koji, u saradnji sa internacionalnom rejting kućom „Coface“, dodeljuje Privredna komora Srbije.