Loading...

Višegasni Prenosni Detektor

MX6

MX6


  • Višegasni detektor sa vrlo visokim nivoom bezbednosti
  • Od 1 do 6 detektovanih gasova
  • Senzorski blokovi: PID, IR, elektro hemijski, katalitički
  • Prvi portabl gas detektor sa punim kolor displejom
  • Potpuno kompatibilan sa DS2 Docking Station
  • Doživotna garancija na elektroniku
  • ATEX

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

MX6

- Novi život za višegasnu detekciju -

Namenjen za detekciju opasnog nivoa kiseonika, otrovnih i zapaljivih gasova, i organski isparljivih para (VOC) lakše nego nikada ranije. MX6 iBrid je jedan inteligentni hibrid najboljih tehnologija Industrial Scientific-a. To je prvi gas detektor sa potpunim LCD ekranom u boji.

Displej poboljšava bezbednost jasnim očitavanjem u slabo osvetljenom, blistavo osvetljenom prostoru ili svuda između. Bili u prostoriji ili spolja, unutra ili pod zemljom, lako opažate koji rizik od gasa vas vreba u neposrednom radnom okruženju.

Displej u boji nije samo radi lepšeg izgleda. Korisniku je omogućeno kretanje kroz podešavanja instrumenta i funkcije intuitivnim menijem sa pet navigacionih tastera. On takođe podržava opciju „on-board“ grafik za laku interpretaciju direktnih očitavanja i snimljenih podataka.

Doživotna garancija i potpuna kompatibilnost sa DS2 Docking Station i iNet Instrument Network.

• Radi kao samostalna jedinica
• Povezivanje do 100 ISD modula
• Automatska kalibracija instrumenta, snimanje održavanja, dijagnostika i punjenje
• Upotreba jedne centralizovane baze
• Višejezični displej
• iNET kompatibilna
• Verzija sa pumpom može da uzima uzorak i na rastojanju od 30.5 m

Cl2, ClO2, CO, CO2, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NH3, NO, NO2, O2, PH3, SO2, VOC, Benzen, Ugljovodonici

- Vazduhoplovstvo
- Vatrogasci/Policija
- Građevinarstvo
- Energetika (Elektrane)
- Etanol i Bio-Dizel
- Marine
- Metalska Industrija
- Naftna Industrija
- Petrohemijska Industrija
- Poljoprivreda
- Proizvodnja i Distribucija Gasa
- Proizvodnja Hartije
- Proizvodnja Hrane i Pića
- Rudarstvo
- Telekomunikacije
- Tretman Voda
- Farmaceutska Industrija
- Hemijska Industrija