Loading...

Stacionarni Kontroler

MX 43

MX 43


  • Analogno - digitalni kontroler
  • 4 ili 8 linija / maksimalno 16 do 32 detektora
  • Raznovrsno upotrebljiv kontroler
  • Ušteda u ceni ožičavanja

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

MX 43

- MX 43 je fleksibilan, visokog kvaliteta i jednostavan za upotrebu -

Potpuno prilagodiv, MX43 je analogno digitalni kontroler dizajniran za kontinulano merenje i kontrolu gasa u atmosferi. MX 43 upravlja digitalnim linijama i analognim kanalima, i pokriva sve potrebe za širok spektar aplikacija. MX 43 digitalna tehnologija omogućuje do 32 detektora raspoređenih na 8 linija čime se smanjuju troškovi.

- USB modul za poboljšanje kapaciteta skladištenja -

Oldham je poboljšao kapacitet skladištenja njegovog MX 43 kontrolera dodajući USB modul. USB opcija obezbeđuje korisniku sledeće prednosti:
• kontinualno prikupljanje podataka na USB i korisnički definisana učestanost uzimanje uzoraka u periodu od 2 sekunde do 15 minuta
• snimanje u realnom vremenu svih događaja (alarmi, greške, reset alarm, kalibracija i td.)
• automatska rezervna kopija MX 43 konfiguracije
• automatska rezervna kopija MX 43 firmvera
• učitavanjem konfiguracije ili firmver fajl sa USB stika omogućuje jednostavno vraćanje ili ažuriranje sistema

USB kapaciteta 4Gb, koji se isporučuje u USB garnituri, obezbeđuje mogućnost snimanja kapaciteta većeg od 2 godine (18 meseci u najgorem slučaju za kontroler opremljen sa 32 detektora, sa periodom upisivanja podataka od 2 sekunde, to jest 32 merenja na svake 2 sekunde, i 100 događaja po danu i detektoru, to jest 3200 događaja po danu).

- COM 43 program sa CD-a -

MX 43 je sada dostupan sa softverom za programiranje (na CD-u), koji je kompatibilan sa bilo kojim kontrolerom koji je već u upotrebi. COM 43 je jednostavna aplikacija koja obezbeđuje pristup korisniku naprednim funkcijama MX 43 kontrolera i čini programiranje brzim i jednostavnim. Korisnici štede dragoceno vreme, konfigurišući parametara kontrolera na njihovom računaru i prebacivanjem ovih parametara direktno na MX 43 koristeći USB kabl.

Programiranje je brzo i jednostavno, COM 43 aplikacija može da bude instalirana na računaru sa CD drajvom i obezbeđuje pristup svim opcijama kontrolera:
• Konfiguracija i merenja kanala
• Olakšava programiranje releja
• Do 5 funkcija: OR, AND, NOR, NAND, VOTING
• Napredno upravljanje zvučnim alarmima sa opcijom tajmera (vreme zadrške, automatsko potvrđivanje, ponovno aktiviranje, evakuacija)

COM 43 je opremljen sa korisnim funkcijama koje programiranje čine lakšim, bržim i obezbeđuje:
• Grafički prikaz za jednostavno programiranje releja
• Progresivno prikazuje arhitekturu, kako napreduje proces programiranja
• Pristup predhodno isprogramiranoj biblioteci Oldham-ovih detektora gasa prema industrijskim standardima
• Veoma praktičnu "copy-paste" funkciju koja štedi vreme i sprečava greške u programiranju sa jednog senzora na sledeći
• "Verifikacija / potvrda" funkcija koja obezbeđuje korektno programiranje i upozorava na greške pre potvrde
• Prebacivanje podešavanja kontrolera za samo nekoliko sekundi

CD takođe sadrži Uputstvo za rad na francuskom i engleskom za COM 43 i MX43 kontroler.