Loading...

Detektor i Transmiter Gasa

iTrans 2

ITRANS 2


  • Detekcija eksplozivnih, otrovnih gasova i kiseonika
  • Nenametljiva kalibracija
  • Pametni infracrveni senzori gasa
  • HART komunikacioni protokol
  • MODBUS komunikacija
  • Programabilni releji
  • Merna glava sa dva senzora

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

ITRANS 2

- Daljinska dijagnostika, podešavanje ili kalibracija -

iTrans 2 stacionarni detektor gasa koristi inteligentnu elektronsku platformu da bi obezbedio detekciju u jednoj ili dve tačke sa jednom mernom glavom sa maksimalnom fleksibilnošću, superiornim osobinama i niskim troškom instalacije. Sa opcionim HART komunikacionim protokolom, iTrans nudi daljinsku dijagnostiku, podešavanje ili kalibraciju superponirajući visoko frekventnu struju kroz industrijsku standardnu 4 do 20mA analognu liniju.

- Pametna infracrvena tehnologija detekcije gasa i obezbeđene karakteristike -

Sposoban da detektuje bilo koju kombinaciju gasova u određenom okruženju, iTrans 2 koristi našu industrijski dokazanu “pametnu” infracrvenu tehnologiju detekcije gasa i obezbeđene karakteristike uključujući automatsko prepoznavanje senzora, bezedonosni kod za pristup, zaštitu od pogrešnog nuliranja i kalibracije, sve u kućištu u protiv eksplozivnoj zaštiti od aluminijuma ili nerđajućeg čelika. Mikroprocesorski kontrolisan transmiter je sposoban za nezavistan rad ili u konfiguraciji sistema sa više tačaka. Infracrveni senzor obezbeđuje detekciju eksplozivnih gasova (metan, butan, propan, etilen, heksan i td) u vrlo teškim uslovima okruženja, gde prisustvo otrova može da ugrozi korišćenje katalitičkih ćelija. Kao dodatak LEL senzoru, iTrans 2 detektor može da bude konfigurisan sa 0 do 100% zapreminski metanskim infrcrvenim senzorom za primenu u aplikacijama bio gasa i infrcrvenim senzorom opsega do 0.5% i 100% volumena CO2.

- Samostalni rad -

Sa opcionalnim trelejima na ploči, ovaj stacionarni detektor gasa je sposoban da radi samostalno, aktivira alarme, trube, ventilatore i može takođe da isključi sistem bez potrebe za instalacijom do centralnog kontrolnog panela.

CH4, Cl2, ClO2, CO, CO2, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NH3, NO, NO2, O2, PH3, SO2

- Vazduhoplovstvo
- Vatrogasci/Policija
- Građevinarstvo
- Energetika (Elektrane)
- Etanol i Bio-Dizel
- Marine
- Metalska Industrija
- Naftna Industrija
- Petrohemijska Industrija
- Poljoprivreda
- Proizvodnja i Distribucija Gasa
- Proizvodnja Hartije
- Proizvodnja Hrane i Pića
- Telekomunikacije
- Tretman Voda
- Farmaceutska Industrija
- Hemijska Industrija