Loading...

Detektor Toplote

HD1

HD1


 • Upotreba u Zoni 0, Zoni 1 i Zoni 2
 • EEx ia IIC T4/T6, EEx d IIB T3/T6 ili EEx em II T6
 • ATEX odobren – Ex II 1G (EEx ia) – Ex II 2G (EEx d/EEx em)
 • BASEEFA sertifikat
 • IP66 i IP67
 • Sertifikovana temperatura:
  –20°C do +125°C (EEx d) *
  –20°C do +55°C (EEx em/UL)
  –55°C do +55°C (EEx ia)
 • Sonda od nerđajućeg čelika
 • Podešavanje temperature detekcije:60°C do 385°C, (140°F do 725°F)
 • Kvalitet legura za marine ili GRP kućište
 • Opciona zaštita
 • * Zavisno od modela

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

HD1

MEDC-Hawco detektor toplote je dizajniran za upotrebu u opasnom okruženju. Ova jedinica je podesna za alarmiranje pojave vatre / ili u okviru sistema gašenja u pomorskim i kopnenim primenama, uključujući skladišta zapaljivih materijala, turbinske sale, ekstrakcione kanale i druge opasne prostore u industriji nafte, gasa, petrohemije i procesnoj industriji.

Sadrži Fenwal rate-compensated detektor sa konstrukcijom koja je u potpunosti od nerđajućeg čelika, montiran u bilo koji SM87 kućište od legure podesne za marine (EEx d verzija) ili JB10 kućište od GRP-a otpornog na koroziju (EEx ia, EEx e m).

Kontakti detektora su ZATVORENI pri alarmnoj temperaturi. Izaberite odgovarajuće podešavanje temperature u odnosu na situaciju koja se očekuje.

- Marine
- Naftna Industrija
- Petrohemijska Industrija
- Proizvodnja i Distribucija Gasa