Loading...

Detektor i Transmiter Gasa

CTX 300

CTX 300


  • Transmiter - senzor toksičnih gasova
  • Detekcija toksičnih gasova kao što su: CO, NH3, H2S, Freon (verzija CSC300)
  • Kućište povećane bezbednosti otporno na agresivno okruženje
  • Blok pre-kalibrisane ćelije
  • Minimalno vreme odziva
  • Zaptiveno protiv prašine i prodora vode
  • Pozicioniran u zonama rizika za zaštitu od opasnosti od gasova
  • Odobrenje: EEX ed IIC T6 ili T5 - INERIS 00.E5002X , EMC

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

CTX 300

- Obezbedimo vašu sigurnost zajedno -

Detekcija otrovnih gasova ili nedostatak kiseonika zahteva instalaciju detektora koji zadovoljavaju pojačane zahteve. OLDHAM CTX 300 gama je dizajnirana tako da zadovolji sve bezbedonosne zahteve na vašem neklasifikovanom prostoru.

CTX 300 transmiter pokriva sve opasne situacije i obezbeđuje ekstremnu fleksibilnost korišćenja sa veoma širokim opsegom senzora.

Opremljen sa prekalibrisanim senzorom, jedinicom displeja i svojim podešavajućim uređajem, CTX 300 detektor-transmiter može da održava jedna osoba.

OLDHAM-ove inovacije redukuju cenu koštanja.

- Fleksibilno korišćenje i redukovano održavanje -

Oldham zadovoljava vaše bezbedonosne zahteve razvijajući prava tehnička rešenja i obezbeđujući vam čist ekonomski dobitak. Integrisana nula i parametri osetljivosti se koriste za brzo i sigurno održavanje. Princip prekalibrisane jedinice ćelije omogućuje održavanje jednoj osobi i značajno redukuje cenu. Prekalibrisan senzor za lako održavanje.

- Usklađenost sa standardima -

• Usklađenost sa evropskim standardima
• EMC usklađenost sa direktivama

- Bolje performanse, povećana ergonomičnost -

• Odlična osetljivost i stabilnost signala
• Signal od 2 mA u režimu održavanja
• Signal niži od 1 mA u režimu greške

- Jasno čitljiv -

• Veoma osetljiv, osvetljiv display omogućuke lokalno očitavanje
• Efikasna indikacija napajanja
• Indikacija funkcije održavanja ili greške

- Visoki tehnološki nivo -

• Prekalibrisan senzor izbegava potrebu korišćenja nestabilnih gasova na licu mesta za potrebe kalibracije
• Izmestiva senzorska jedinica omogućuje merenje na veoma nedostupnim mestima
• Poluprovodnički tip detektora visokih performansi (detekcija gasa freon, itd.)

- Napredan dizajn -

• Rezultat naučnih studija
• Visoka otpornost na uslove okruženja
• Izbegavanje korišćenja zaštitnih uređaja

- Namenjen za teške uslove rada -

• Upotreba polikarbonatnih i oklopljavanje (metalom) hardware
• Neosetljiv na korozivne agense
• Visoka mehanička čvrstina

- Specifikacija pribora -

• CTX 300 CO verzija za auto garaže može biti opremljena sa dva uvodnika za instalaciju u petlji.
• Uklonjivi filter, zamenjiv nakon otvaranja kućišta (koje je nepropustivo za prašinu, nepropustivo za kondezaciju i vodootporno)
• Zaštitnik od prskanja
• Gas kolektor
• Glava za daljinsko uvođenje gasa
• Podupirač za fiksiranje
• Pitot cevi, uređaji za zaštitu glave itd.

Cl2, ClO2, CO, CO2, H2, H2S, HCl, HCN, NH3, NO, NO2, O2, PH3, SO2

- Vazduhoplovstvo
- Građevinarstvo
- Energetika (Elektrane)
- Etanol i Bio-Dizel
- Marine
- Metalska Industrija
- Naftna Industrija
- Petrohemijska Industrija
- Poljoprivreda
- Proizvodnja i Distribucija Gasa
- Proizvodnja Hartije
- Proizvodnja Hrane i Pića
- Rudarstvo
- Telekomunikacije
- Tretman Voda
- Farmaceutska Industrija
- Hemijska Industrija