Loading...

Višegasni Prenosni Detektor

Ventis Pro 4 / Ventis Pro 5

VENTIS PRO 4 / 5


  • Industrial Scientific Ventis Pro serija ručnih detektora Vam preko svog jedinstvenog senzora omogućava pokrivanje 4 ili 5 različitih gasa
  • Izbor 12 senzora koji su u polju zamenjivi: zapaljivi(LEL), kiseonik(O2), vodonik-sulfid(H2S), ugljen-monoksid(CO), ugljen-monoksid sa niskom interferencom na vodonik(CO/H2 Low), sumpor-dioksid(SO2), azot-dioksid(NO2), vodonik-cijanid(HCN), amonijak(NH3), ugljen-dioksid/ugljo-vodonici IC(CO2/HC IR), ugljen-dioksid/metan IC(CO2/CH4 IR) ili ugljen-dioksid/vodonik-sulfid (CO2/H2S IR)
  • Prilagodljive poruke pri pokretanju uređaja, poruke alarma i upozorenja prilikom poništavanja alarma
  • Man-down alarm i Panic taster
  • Robusna IP68 sertifikovana zaštita od prodora vode i prašine
  • Dostupan sa i bez pumpe
  • Kompatibilan sa većinom MX4 Ventis pribora
  • Potpuno kompatibilan sa DS2 Docking Station i iNet platformom

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

VENTIS PRO 4 / VENTIS PRO 5

- Detektuje do 5 gasova -

Oslonjen je na fleksibilne opcije senzora za detekciju zapaljivih i otrovnih gasova u širokom spektru podešavanja, predstavlja Scientific Ventis Pro seriju ručnih detektora idealnim za zaštitu ljudstva i detekciju zatvorenih prostora.

- Pojednostvljena detekcija za vaše korisnike -

Kreiranje prilagođene poruke pri pokretanju uređaja radi prosleđivanjnja sigurnosnih informacija vašim timovima, skrivanje nepotrebnih delova ekrana radi uprošćenja prikaza, prikaz uputstva u alarmnom režimu.

- Reagovanje u vanrednim situacijama -

Saznanje da je korisnik u nevolji ili da je izgubio svest posredstvom Panic tasteru ili Man-down alarmu pogodnim za vatrogasne ekipe.

- Praćenje instrumenata i alarma -

Adresiranje ponavljajućih alarma i poboljšanje upravljanja imovinom dodelom korisnika i lokacija za svaki instrument u realnom vremenu koristeći iAssign tehnologiju.

- Zasnovan na čvrstom dizajnu -

Držite instrumente na terenu zahvaljujući robusnoj IP68 zaštiti od prodora vode (potopljen na 1,5 metara u trajanju od 1 sat) i prašine, kao i zaštitni gumeni omot koji je garantivan za života uređaja (Guaranteed for Life).

- Nadogradnja sa lakoćom -

Ne kupujte sve nove dodatke. Većina vaše Ventis MX4 opreme je kompatibilna sa Ventis Pro serijom.

- Doživotna garancija -

Garancija važi dok god je instrument podržan od strane proizvođača Industrial Scientific Corporation. O2, LEL, CO, i H2S senzorima je garantni period 3 godine. Svim ostalim senzorima je garancija 2 godine. Pumpe i baterije imaju garanciju od 2 godine.

CH4, CO, CO/H2, CO2, H2S, HCN, LEL, NH3, NO2, O2, SO2