Loading...

Kontrolna Jedinica

TX 9132

TX 9132


 • Rad sa najvećim brojem standardnih ulaza sa detektora
 • 0.4...2V ulazni signal
 • 4...20mA ulazni signal
 • PT100 temperaturni senzori
 • Mosni ulaz sa detektora pritiska i merača naprezanja
 • AC ulaz sa detektora vibracija
 • Opcioni izlazni signal ripitera
 • 0.4...2V izlazni signal
 • 4...20mA izlazni signal
 • 5...15Hz izlazni signal
 • Usaglašenost: sertifikovan za upotrebu u zonama opasnosti u primenama u rudarstvu i industriji

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

TX 9132

• Direktno programiranje ulaznih i izlaznih funkcija
• Opcioni izlazni signal ripitera:
- 0.4...2V izlazni signal
- 4...20mA izlazni signal
- 5...15Hz izlazni signal
• Informacioni displej
• Sigurnost informacija
• Signal alarma u slučaju kvara
• Raznovrsnost primene
• Gas detekcija, detektori protoka, detektori pritiska, monitoring vibracija, temperaturni uređaji, frekvencijski ulazi i digitalni detektori.
• LCD koji prikazuje status ulaznih signala i informaciju o režimu rada.

Ekonomičan monitoring detektora sa integrisanom dijagnostikom sistema.

TX9131 Trip Amplifier – Strujni signali (4...20mA)
TX9132 Trip Amplifier – Naponski signali (0.4...2V)
TX9134 Trip Amplifier – PT100 ulaz
TX9136 Trip Amplifier – Mosni ulaz
TX9137 Trip Amplifier – AC ulaz
TX9139 Trip Amplifier – Posrednički relej