Loading...

Kontrolna Jedinica

TX 9042

TX 9042


  • Osam analognih ili digitalnih kanala
  • 4..20 mA strujni ulaz
  • 0.4...2V naposki ulaz
  • PT100 temperaturni ulaz
  • AC ulaz za detektore vibracija
  • Usaglašenost: sertifikovan za upotrebu u zonama opasnosti u primenama u rudarstvu i industriji

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

TX 9042

Mogućnost dodavanja do 8 bilo analognih senzora ili digitalnih ulaza, uključujući detektore gasova, senzore protoka, pritiska i vibracija, uređaja za merenje temperature, frekvencijskih ulaza i digitalnih senzora.

Programiranje I/O funkcija se vrši direktno preko tastature i pregled svih informacija preko funkcionalnog ekrana samog kontrolera.

RS485 protokol (MODBUS) je dostupan u cilju prikupljanja više senzorskih tačaka.