Loading...

Jedinica Napajanja

TX 6648

TX 6648


 • Ulazni napon: 110V ac ili 230V ac
 • Izlazni napon: 7.5V dc ili 12V dc
 • Izlazna struja: 1A
 • Izlazno talasanje / šum: 150mV maksimalno
 • Ograničavanje napona: detekcija prenapona sa osiguračima za 'crowbar' zaštitu i od kratkog spoja
 • Ograničavanje struje: automatsko ograničavanje struje na izlazni nivo svojstvene bezbednosti
 • Temperaturni opseg: -20°C…+40°C
 • Materijal kućišta: nerđajući čelik
 • Back-up baterija: automatska kontrola punjenja bez restrikcija do punog kapaciteta
 • Automatski transfer napajanja bez prekida prilikom nestanka osnovnog napajanja
 • TX6648 3Ahr
 • TX6649 20Ahr
 • Indikacija nestanka napajanja: izlazni kontakt se otvara prilikom nestanka napajanja
 • Stanje napunjenosti: 4…20mA izlazni signal proporcionalan nivou napunjenosti baterije
 • Dimenzije: TX6648 - V340 x Š386 x D121; TX6649 - V340 x Š596 x D157
 • Usaglašenost: sertifikovan je za upotrebu u zonama opasnosti u primenama u rudarstvu

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

TX 6648

Napajanje u svojstvenoj bezbednosti sa automatskim transferom napajanja ka integrisanim rezervnim baterijama, bez prekida. Opcioni kapacitet 3 Ahr do 20 Ahr sa maksimalnom kontrolom punjenja za brzo punjenje. Smešteno u robusno kućište od nerđajućeg čelika sa različitim priključnim dodacima za teške kablove. Takođe opremljeno sa tajmerom za zaštitu baterije za isključenje baterije tokom perioda isključenosti uređaja.