Loading...

Detektor Plamena

SAFEYE

SAFEYE


  • Detektor ugljovodonika (C1 do C8)
  • SIL2 sertifikovan (TÜV)
  • Grejanje optike
  • 10-to godišnja garancija za ksenonsku lampu
  • Detekcioni opseg: do 140 m
  • 4-20 mA i Modbus RTU izlazi

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

SAFEYE

- Oldham SAFEYE Open Path IR -

Open Path je dizajniran za detekciju ugljovodonika u industrijskim aplikacijama. Najčešće se koriste kao dopuna tačkastom tipu detektora za nadgledanje šire oblasti.

SafEye Xenon 700 se sastoji od naprednog ksenonskog infra crvenog transmitera (izvor) i infracrvenog detektora (prijemnik), razdvojeni na rastojanju od 4m do 140 m, upravni po pravcu (u liniji), za otkrivanje i određivanje količine prisutnog zapaljivog gasa, čak i u ekstemno surovim uslovima sa prašinom, maglom, kišom, snegom, ili vibracijama koje mogu da prouzrokuju veliko smanjenje signala.

Detektor analizira atmosfersku apsorpciju u tri izabrana spektralna opsega, dva su u opsegu u kome se ciljani gas apsorbuje i jedan u opsegu gde se ne apsorbuje. Odnos između ovih apsorpcija može da pruži precizne informacije o koncentraciji gasa na optičkoj putu.

Kada nema gasa, dva signala su jednaka, kada je gas prisutan, izmereni i referentni signal se razlikuju.

Ove tri detektora doprinose smanjenju lažnih dijagnostika i osiguravaju visoki imunitet na lažne alarme.

Osim toga, zahvaljujući infracrvenoj tehnologiji, SafEye Xenon 700 može da održava integritet do 90% zamračenja i da prihvati toleranciju razdešenosti pravca do 1°.

SafEye Xenon 700 sadrži grejače optike na predajniku i prijemniku da bi sprečio zamrzavanje, kondezaciju i sneg. SafEye Xenon 700 predstavlja idealan Open-path detektor za vašu aplikaciju.