Loading...

Detektor i Transmiter Gasa

OLCT 80

OLCT 80


  • Transmiter - senzor: zapaljivih i toksičnih gasova i kiseonika
  • Detekcija svih potencijalno eksplozivnih gasova
  • Najniža električna potrošnja na tržištu
  • Konsekventna redukcija u troškovima povezivanja
  • Bezbedan dijalog preko svojstveno bezbednog IC daljinskog upravljača
  • Integrisani relei
  • Visok nivo merne zaštite
  • Direktna veza, 4/20 mA, petlja i izolovani senzorski režim
  • Sertifikat ATEX II 2GD

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

OLCT 80

- Najbolji u gasnoj detekciji -

Razvijen u skladu sa najstriktnijim specifikacijama, Serija 80 transmiter-senzora je referenca na tržištu gasnih detektora. Dizajniran da izađe u susret materijalnim, praktičnim i finansiskim potrebama najvećih industrijskih kompanija, OLCT 80 je najveće dostignuće u pogledu tehničkih performansi i optimizacije troškova.

Jedinstvene, neosporne prednosti obezbeđuju odgovor vašim potrebama!

- Materijalne prednosti -

Pre-kalibrisani senzor blokovi za detekciju:
• zapaljivih gasova: LEL, katalitički i IR
• 1 toksičnih gasova: u zavisnosti od upotrebljenog senzor bloka
• kiseonika

Serija 80 detektora prima sve OLDHAM senzorske blokove: serije 20, MOS blok, InfraCrveni blok i blok za eksplozivne gasove (niske potrošnje). Senzor blokovi podržavaju daljinsku kontrolu. Senzorski blokovi su prekalibrisani.

- Alarmi -

• 2 integrisana gasna alarma sa releima
• 1 alarm greške sa releom

- Ulazi -

Serija 80 senzora poseduje do 9 uvodnika za povezivanje kablova. Minimalna konfiguracija uključuje:
• 1 električni ulaz dodeljen Oldham-ovom senzoru
• dva 4-20 mA ili binarna ulaza. Ova konfiguracija dozvoljava povezivanje bilo kojih drugih senzora sa mreže (npr. temperaturnog senzora, potisnih tastera, prinudni stop, detektora plamena, detektora dima)

- Izlazi -

• 4/20 mA sa inteligentnim procesiranjem signala
• analogni signal: 0… 4-20 mA…25 mA
• signali podataka između 0 i 4-20 i 25mA
• Predajni signal, između 0 i 3,2 mA i iznad 20 mA, se mogu procesirati da interpretiraju i identifikuju širok spektar parametara grečki kao što su : greške linije, kvarove senzora, grečke pridružene elektronike, dvosmislenu rezoluciju, zabranu kalibracije, poziv održavanja (inicijalno odstupanje ili odstupanje tokom vremena).
• RS 485 (1200 bauda, 38kb Modbus ASCII za MX 62). RS 485 vezadaje pristup ka:
- merenju
- statusu i standardnim vrednostima
- upravljanju internim releima

- Relei -

Relei su 2A / 250 V AC tipa sa beznaponskim SPDT kontaktima. Dva tipa relea:
• 2 gasna alarmna relea ili dopunski ulazi
• 1 relei greške

Relei su pobuđeni:
• direktno od strane elektronike senzora ili dodatnih ulaza
• sa MX62 centralne jedinice ili kontrolnog sistema na koji je senzor povezan

Relei mogu biti:
• u pozitivnoj bezbednosti, ili ne
• aktivirani na rastuće ili opadajuće alarme
• ručno* ili automatski potvrđeni

* Daljinskim upravljačem, pritiskom na spoljni taster povezan sa dodeljenim binarnim ulazom, potvrdom na MX 62 jedinici ili kontrolnim sistemom na koji je senzor povezan.

- Tehničke prednosti -

Samostalna centralna jedinica

Za kontrolu relea, Serija 80 može raditi kao samostalna jedinica: neosporna prednost u obezbeđenim zonama rizika od eksplozije.eksplozije.

Fleksibilnost režima povezivanja

Serija 80 senzora se može povezati ili:
• u petlju (opto-izolovanih - do 16 senzora)
• u 4-20 mA
• direktno na napajanje i da radi kao centralna jedinica

Praćenje rada

Operator može izvršiti lokalnu proveru poslednjeg zapisa evidentiranog događaja.

Komunikacija

Daljinski dijalog sa senzorom upotrebom IR daljinskog upravljača.

Redundantnost napajanja za merenje

Nezavisni portovi omogućuju redundantno povezivanje sa mernom jedinicom.

Ekstremno niske potrebe za napajanjem

Vrhunska tehnologija upotrebljena u Seriji 80 transmitera čini je energetski veoma efikasnom. Ova glavna prednost znači da se više senzora može povezati, sa manjim presekom provodnika i na većim udaljenostima.

Pomoć pri kalibraciji

• ili u 100% AUTOMATSKOM režimu na senzoru
• ili u POLU-AUTOMATSKOM režimu sa potvrdom na centralnoj jedinici za konzistentnost i validnost rezultata

- Logističke prednosti -

Raspored u petlju

Transmiter je savršeno adaptiran za montažu i povezivanje na digitalnu fieldbus petlju MX 62 jedinice. Podržava 1 do 3 digitalne adrese:
• sensorski blok (OLDHAM detekcioni element)
• dva 4-20 mA dodatna ulaza

- Sertifikati -

OLCT80 serija je sertifikovana za specifikacije koje se zahtevaju standardima EN 50054, 45544 i 50104 (metrolški kvaliteti, eksplozivni i toksični gasovi i kiseonik) i specifikacijama standarda EN 50270, EN 60529 (elektromagnetska kompatibilnost, stepen zaštite kućišta).

Serija 80 koristi digitalnu i softverske tehnologije. Senzori su zbog toga zaštićeni u skladu sa specifikacijama standarda EN 51271:
• nedvosmisleni odnos između analognih i digitalnih vrednosti
• homogenost digitalne rezolucije i vremena odziva sa specifikacijama zahtevanim od strane metroloških standarda
• permanentna implementacija test rutina komponenti i podešavanja parametara

- Pribor -

1. Infracrveni daljinski upravljač
2. Komplet alata
3. Uređaj za usisavanje vazduha
4. Poklopac
5. Glava za gasnu cirkulaciju
6. Zaštitnik protiv prskanja
7. Glava za daljinsko ubrizgavanje gasova
8. Gasni sakupljač

Cl2, ClO2, CO, CO2, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NH3, NO, NO2, O2, PH3, SO2, VOC

- Vazduhoplovstvo
- Građevinarstvo
- Energetika (Elektrane)
- Etanol i Bio-Dizel
- Marine
- Metalska Industrija
- Naftna Industrija
- Petrohemijska Industrija
- Poljoprivreda
- Proizvodnja i Distribucija Gasa
- Proizvodnja Hartije
- Proizvodnja Hrane i Pića
- Rudarstvo
- Telekomunikacije
- Tretman Voda
- Farmaceutska Industrija
- Hemijska Industrija