Loading...

Detektor i Transmiter Gasa

OLCT 10N

OLCT 10N


  • Digitalni transmiter bez displeja
  • Rasploživ sa katalitičkom perlom ili elektro hemijskoim senzorom
  • Detekcija O2, zapaljivih i otrovnih gasova
  • Može da detektuje O2, CO, H2S, NH3, NO, NO2, metan, propan, butan i vodonik
  • Za komercijalnu i laku industrijsku primenu (laboratorije, bolnice, kotlarnice, rashladjivanje itd.)
  • ATEX 3G sertifikat za upotrebu u Zoni 2
  • Može da se koristi isključivo sa MX43 kontrolerom

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

OLCT 10N

OLCT 10N je digitalni detektor gasova dizajniran za detekciju otrovnih gasova ili kiseonika.

Namenjem za korišćenje u kombinaciji sa MX43, OLCT 10N omogućuje brz i precizan odgovor. Do 32 detektora mogu da budu povezana na istu digitalnu liniju ili razmešteni na 8 linija.

Sve informacije sa transmitera su prenete do kontrolera za menje od 1 sekunde.

Nenametljiv kalibracija zahteva jedan jednostavan magnet kojim je omogućena kalibracija sa jednim izvršiocem, bez otvaranja kućišta.

CO, H2, H2S, LEL, NH3, NO, NO2

- Građevinarstvo
- Poljoprivreda
- Proizvodnja i Distribucija Gasa
- Proizvodnja Hartije
- Proizvodnja Hrane i Pića
- Tretman Voda