Loading...

Detektor i Transmiter Gasa

OLCT 10

OLCT 10


  • Transmiter - senzor: zapaljivih / toksičnih gasova
  • Detekcija CO, NO i NO2 u auto garažama
  • Jednostavan za instaliranje i upotrebu, malih dimenzija
  • Odlično vreme odziva
  • Idealan za toplane, auto parkinge, sobe za punjenje akumulatora
  • Dobar odnos kvalitet / cena
  • Elektromagnetska kompatibilnost EN 50270
  • Sertifikat ATEX II (3) G / EEx nA II C T4

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

OLCT 10

Posebno razvijeni za primenu u kotlarnicama i auto garažama novi OLCT 10 obezbeđuje najjeftinije efikasno rešenje za nadgledanje otrovnih gasova i para u ambijentalnom vazduhu.

Otporan na udarce, minimalne veličina, jednostavna instalacija i održavanje, OLCT 10 detektor u kombinaciji sa MX15 kontrolnom jedinicom zadovoljava većinu zahteva korisnika usaglašenih sa evropskim standardima.

CO, LEL, NO, NO2

- Vazduhoplovstvo
- Građevinarstvo
- Energetika (Elektrane)
- Etanol i Bio-Dizel
- Marine
- Metalska Industrija
- Naftna Industrija
- Petrohemijska Industrija
- Poljoprivreda
- Proizvodnja i Distribucija Gasa
- Proizvodnja Hartije
- Proizvodnja Hrane i Pića
- Rudarstvo
- Telekomunikacije
- Tretman Voda
- Farmaceutska Industrija
- Hemijska Industrija