Loading...

Stacionarni Kontroler

MX 62

MX 62


  • 2 do 16 mernih kanala i alarmna jedinica
  • Merno alarmna jedinica za detekciju gasova i plamena
  • Merno-procesna redundanca
  • SIL 2 prema EN 61508 (SIL 3 u razvoju)
  • 64 zaštićenih kanala
  • Modularnost, fleksibilnost, I, ILI, MIN, MAX, PROZIVKA funkcije itd.
  • Niski troškovi instalacije
  • Direktne veze, mreže i petlje
  • Modularna oprema
  • Sertifikat ATEX II (2) G

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

MX 62

- Sigurnosni sistem za detekciju gasova i plamena -

MX 62 obezbeđuje rezervni sistem, da bi osigurao preciznu analizu sa senzora za sve specifičnije zahteve.

MX 62 sistem već zadovoljava zahteve ATEX 100 A i nudi visok nivo bezbednosti koji se zahteva prema SIL 3 (EN 954-1).

MX 62 monitor poseduje inkorporirane ove nove zahteve i druge potrebe u budućnosti. Kroz njegovu modularnost, fleksibilnost, instalaciju i smanjene radne troškove, MX 62 je veoma atraktivno rešenje.

- Sigurna instalacija za optimizovane troškove -

Potpuno bezbedna instalacija

Struktura MX 62 sistema je razvijena da bi obezbedila dvostruka merenja, pouzdani podaci se brzo predaju sa detektora na releje.

Strukturisano programiranje

ConfigPro.Exe softver konfiguriše MX 62 preko PC-ja. Pristup različitim funkcijama je zaštićen sa par lozinki.

Optimizovan trošak

• Performanse su inovativne i u skladu su sa novim zahtevima po pitanju bezbednosti
• Modularnost dozvoljava specifične konfiguracije i smanjuje troškove kabliranja
• Fleksibilnost olakšava integraciju u vaš sistem
• Pouzdanost obezbeđuje minimum održavanja
• Programiranje izlaza značajno smanjuje potrebu za releima.

Ušteda u prostoru i jednostavan pristup različitim elementima MX 62

- Različiti moduli -

CPU modul

CPU modul je srce sistema. On kontroliše napajanje a njegova 2 procesora obezbeđuju upravljanje radom MX 62 jedinice.

Priključivi DEL i LCD moduli, ili daljinsko povezivanje sa RS485 konekcijom (4 žice + oklopljeni sistem).

• Centralizovano upravljanje
• Povezivanje sa rezličitim modulima
• Povezivanje sa internim ili eksternim štampačem
• Dimenzije: 240 x 130 x 50 mm (bez šasije)
• Potrošnja: 12 W
• Nominalni napon: 24 V DC
• Minimalni napon: 19.2 V DC

DEL modul

16 kanala dostupnih preko elektronske opreme su dizajnirani za 8 kanala standardno.

• 4 alarmna praga
• Provera nule (reset)
• Napajanje “uključeno”
• Smetnje
• Dimenzije: 3U x 1/2 19’’ x 30mm (bez šasije)
• Potrošnja: 4W za 8 kanala
• Nominalni napon: 24 V DC
• Minimalni napon: 19.2 V DC

LCD modul

• Grafički, alfanumerički, LCD visoke definicije
• Korisnički orjentisan
• Pohranjivanje podataka: najmanje 5 dana ili duže (opciono)
• Može biti i daljinski preko RS 485 (4 žice + oklopljeni sistem)
• Dimenzije: 3U x 1/2 19’’ x 40 mm (bez šasije)
• Potrošnja: 8 W
• Nominalni napon: 24 V DC
• Minimalni napon: 19.2V DC

Do 29 prikaza se mogu umrežiti sa MX 62, dozvoljavaju mernu indikaciju kad god su vam je potrebna.

Modul štampača

• Štampanje rezultata, radni status relea, greška, min/max prosek za 8 sati
• Tip ASCII, alfanumerički 40 ili 80 karaktera
• Paralelno povezivanje
• Dimenzije: 34 x 1/2 19’’ x 75 mm, širina termalnog papira: 110 mm
• Potrošnja: 18 W
• Nominalni napon: 24 V DC
• Minimalni napon: 21.5 V DC

Analogni ulazni modul

Ovaj modul dozvoljava povezivanje analognih detektora na mrežu. On predaje informacije nazad na CPU preko 2 različita analogno/digitalna konvertora.

• Direktna veza sa MX 62 sistemom ili uklonjena preko adapterskog modula
• Do 8 mernih tačaka
• DIN šina montirana
• Dimenzije: 160 x 90 x 70 mm
• Potrošnja: 1 W

Adapterski modul

• Dozvoljava 3 radna režima
• Do 16 adresabilnih detektora u petlji
• Do 8 adresabilnih detektora u petlji kombinovanih sa udaljenim analognim modulom
• Povezivanje 2 analogna ulazna modula
• Dimenzije: 195 x 90 x 100 mm
• Potrošnja: 10 W
• Nominalni napon: 24 V DC
• Minimalni napon: 19.2 V DC
• Modul može biti daljinski preko 2 mreže RS485 (2 x 4 žice + oklopljeni sistem)

Modul relea

• Poseduje 2 procesora povezana sa CPU
• Glavni modul: 8 relea
• Modul za proširenje: 8 relea
• NO/NC kontakti
• Prekidni kapacitet: 460 VA, 60 W
• Pozitivna bezbednost individualno programabilna
• Dimenzije glavnog modula: 195 x 90 x 55 mm
• Dimenzije glavnog modula proširenog sa 16 relea: 195 x 90 x 90 mm
• Maksimalna potrošnja: 15 W
• Minimalni napon: 20.5 V DC
• Modul može biti daljinski preko 2 RS485 (2 x 4 žice + oklopljeni sistem)

Analogni izlazni modul

• Poseduje 2 procesora povezana sa CPU
• Poseduje 8 analognih 4-20 mA ili 0-10 V izlaza
• Svaki izlaz je programiran da predaje:
- uvećanu vrednost za jedan detektor
- linearizovanu vrednost
- srednju ili maksimalnu za grupu detektora
• Dimenzije: 160 x 90 x 70 mm
• Potrošnja: 8 W
• Nominalni napon: 24 V DC
• Minimalni napon: 19.2 V DC

Novi moduli koji će se pojaviti:

• otvoreni kolektor (56) pogodan za upravljanje LED mimičkim panelom kao i za MX 62 kanale
• komunikacioni razdvojni modul obezbeđujući 3xRS232 porta za daljinsko slanje podataka

Komunikacioni modul

• Omogućuje vezu ka supervizoru i modemu
• veza sa CPU preko RS 232
• Personalizovani ili modbus protokol preko RS 422
• Dimenzije i potrošnja: konsultujte nas

NAPOMENA: DEL i LCD moduli koriste zajednički RS 485. Adapterski moduli, relei i analogni izlazi dele druga dva RS 485.