Loading...

Stacionarni Kontroler

MX 52

MX 52


  • 2 do 16 mernih kanala i alarmna jedinica
  • Programiranje preko tastature ili PC, RS485 serijski izlaz
  • Modularna merna jedinica (3U, 19”)
  • Fluorescentntna jeinica displeja
  • Zaštita od radio frekvencija i šumova
  • 3 alarmna praga uključujući 1 vremenski, 1 zajednički greške
  • Upravlja velikim brojem tipa detektora
  • Sertifikat ATEX II (2) G

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

MX 52

Kontrolna jedinica tipa MX 52 dozvoljava povezivanje različitih detektora i mogu se upotrebiti instrumenti od strane drugih proizvođača sa 4-20 mA izlaznim signalom.

Modularni dizajn i programabilnost omogućuju da se MX 52 adaptira po zahtevima krajnjeg korisnika. Kontrolna jedinica adaptirana prema vašim potrebama. Inovativne mogućnosti MX52 su integrisane u 3U 19” fioci (rek-u) za upotrebu u različitim primenama. MX 52 se može programirati ili preko tastature ili preko eksternog PC-ja.

- Prikaz detekcije i alarmi -

Svaki od 16 kanala radi sledeće:
• kontinualno nadgleda povezane detektore
• ciklično prikazuje detektovani gas, njegovu prirodu, sadržaj i jedinicu (ppm, LEL ili %)
• alarmi se aktiviraju ako sadržaj premaši podešene pragove
• relei aktivirani da omoguće spoljašnje uređaje za upozorenje (ventili, audio / vizuelni alarmi...)
• zajednički alarmi greške
• kontinualni (4-20 mA) i seriski RS485 MODBUS protokol

- Performanse -

• Glavno kućište je 19” rek 3U visok sa do 16 kanala (8 kartica - 2 kanala svaka)
• Jednostavno povezivanje
• Jednostavno programiranje
• Greške i gasni alarmi nadgledani od strane ugrađenog mikro-kontrolera i internog softvera
• 8 kartica sa 2 nezavisna kanala na svakoj
• Fiksirani ili skrolujući fluorescentni displej sa 2 linije, 16 karaktera
• 3 gasna alarmna praga individualno podesiva
• Trenutni alarmi 1 i 2
• Alarm 3 sa zadrškom ili na srednju vrednost
• 5 LED indikatora po kanalu
• Lokalna ili daljinska potvrda alarma
• 4-20 mA ulaz omogućuje povezivanje, ne samo sa OLDHAM detektorima, već takođe sa ostalim tipovima detektora (temperaturnim, za brzinu vazduha, za pritisak)
• Zajednički seriski izlaz sa RS485 MODBUS protokolom i 4-20 mA izlazima po kanalu

- Pouzdanost -

• Zaštićen od radio-frekvencija i elektromagnetskih interferencija sprečava lažne alarme (CE označen)

- Bezbednost -

• Zajednički alarm greške
• Daljinski audio alarm
• Prenos za svaki merni kanal, alarmi, greške, stanja relea na RS232 ili 485 izlazu
• Integrisani displej i LED test
• Bezbedonosni rad relea
• Režim prespajanja održavanja indiciran sa LED
• U skladu sa Evropskim standardima EN 50054, 50081 i 50082