Loading...

Stacionarni Kontroler

MX 32

MX 32


  • Analogni i digitalni kontroler
  • 1 do 2 kanala, podržava do 8 detektora
  • Podesiv po svim opsezima
  • 5” LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem
  • Pet zasebno podesivih alarma po detektoru
  • Nov MH32 kontroler sa mogućnošću povezivanja analognih i digitalnih detektora, pokriva sve potrebe za širok spektar aplikacija
  • MH32 kontroler je kompaktan, niskog profila koji kontinualno meri detekciju gasova bilo 4-20mA ili digitalni MODBUS RS485 signal kompatibilnih detektora

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

MX 32

- Zajednički ćemo učiniti vaš rad bezbednim -

Oldham je dizajnirao MX 32, mernu i alarmnu jedinicu koja je savršeno pogodna za zaštitu vaše opreme i ljudstva u atmosferama koje mogu sadržati zapaljive i toksične gasove.

Dostupan sa jednim ili dva odvojena kanala, MX 32 vam nudi prilagođene detekcione sposobnosti i izuzetne programirajuće mogućnosti sa njegovom serijom Oldham detektora.

Njegova nabavna cena i radni troškovi su poboljšani jednostavnom instalacijom i velikom radnom fleksibilnošću.

2 u 1 performanse

MX 32 merna i alarmna jedinica za detekciju zapaljivih ili toksičnih gasova je, u stvari, "dvostruki pojedinačni-kanal" sistem.

Ona je dostupna sa jednim mernim kanalom i ekstenzijom. Ova radna fleksibilnost obezbeđuje zaštitu vašeg ljudstva i vašeg pogona.

Povećana bezbednost

MX 32 je opremljen sa dva nezavisna, trenutna alarmna praga.

Izuzetna pouzdanost

SMC i mikrokontrolerska tehnologija garantuju kvalitet mernog procesa, korisnički interfejs i aktiviranje alarma. Zaštita od elektromagnetskih interferencija je ugrađena.

Usklađenost sa standardima

MX 32 je u skladu sa Evropskim standardima 50054, 50081, 50082 i sa niskonaponskim direktivama.

- Poboljšana ergonomija -

Korisnički orijentisan prednji panel

• "Napajanje uključeno" indikatorska svetiljka
• Sirena
• Ručna ili automatska potvrda
• 3 kontrolna tastera

Jednostavna instalacija

• Malo kućište za zidnu montažu, koje se jednostavno ugrađuje
• Zaštićena prednja strana
• Zaptiveno polikarbonatno kućište (IP 66)

Jednostavan rad

• LCD panel
• Jednostavno programiranje pomoću tastature
• Napajanje 230 V AC ili 115 V AC (24 V DC pomoćno)

Obilje konekcija

• Detektori na principu Vitstonovog mosta
• 4-20 mA detektori (2 ili 3 žile)
• Detektori vatre
• Detektori plamena

Visoka bezbednost

• Vizuelni alarmi
• Crvena LED za dva gasna alarmna praga po kanalu
• Žuta LED za alarm greške po kanalu