Loading...

Alarmna Sirena

DB5

DB5


  • Upotreba u Zoni 0, 1 i 2
  • Sertifikat EEx ia T4
  • ATEX odobren Ex II 1G i Ex I M1
  • NEMA 4, IP65
  • Sertifikovana temperatura –20°C do +55°C
  • Standardna kontrola jačine
  • Izlaz do 103 dB(A)
  • 26 različitih zvučnih izlaza, korisnik bira internim preklopnikom
  • Zalivena elektronika
  • Selekcija drugog tona upotrebom trećeg provodnika

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

DB5

Ova alarmna sirena male težine u svojstvenoj bezbednosti (EEX ia) je dizajnirana sa visokim stepenom zaptivenosti u odnosu na vodu da bi se izborila sa surovim okruženjem koje vlada na moru i kopnu, kao i u industriji nafte i gasa i petrohemiji.

Jedinica je rasploživa u dva modela: sa d.c. napajanjem 12V i 24V.