Loading...

Alarmna Sirena

DB3

DB3


 • Upotreba u Zoni 1, Zoni 2 i neeksplozivnoj sredini
 • EEx d e IIC T5
 • ATEX odobrenje, Ex II 2GD
 • Opciona Ex e terminal komora
 • BASEEFA sertifikat
 • UL za SAD i Kanadu
 • GOST ‘R’ i ‘K’ sertifikat
 • IP66 i IP67
 • Sertifikovana temperatura –55°C do +70°C *
 • Sve je od GRP-a (staklom ojačan poliester), nema korozije
 • Izlaz do 118dB
 • Potpuna kontrola jačine
 • 27 tonova, korisnički podesivo
 • Tonovi u potpunosti usaglašeni sa UK00A/PFEER preporukom
 • Izbor između bilo koja dva tona može se vršiti spoljašnjim naponom napajanja
 • Raspoloživo u a.c. i d.c. verziji
 • Tonovi mogu da budu programirani po specifikaciji kupca
 • d.c. verzija prihvata bilo koji napon između 12V d.c. i 48V d.c.
 • Opciono otpornik na kraju linije
 • Raspoloživa kombinovana jedinica alarmna sirena / svetiljka
 • * Zavisi od verzije

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

DB3

Serija alarmnih sirena male težine, zahvaljujući tome što je potpuno od GRP (poliester ojačan staklom), u nepropaljivom kućištu, namenjena za upotrebu u potencijalno eksplozivnoj sredini i atmosferi sa prisustvom prašine, dizajnirana sa visokim stepenom zaptivenosti za surove uslove okruženja koji vladaju na moru, kopnu, u industriji gasa i petrohemiji.

Alarmna sirena je u potpunosti (telo i sama sirena) proizvedena od UV stabilnog stakla ojačanog poliesterom. Svi zavrtnji su od nerđajućeg čelika tako da su osigurani od korozije.

Problem spajanja paralelnih delova kućišta se rešava navlačenjem jednog dela na drugi pri čemu je površina spoja kosa u odnosu na površinu sastavnih delova.

Raspoloživ je opcioni Ex e terminal odeljak.

Raspoloživa je takođe jedna verzija za neeksplozivnu sredinu.