Loading...

Alarmna Sirena

DB1

DB1


 • Upotreba u Zoni 1 i Zoni 2
 • EEx d, IIB T3
 • ATEX odobrenje, Ex II 2G
 • CENELEC odobrenje, BASEEFA sertifikat
 • IP66
 • Sertifikovana temperatura –20°C do +70°C
 • Izlaz do 113 dBA
 • Raspoloživa u kvalitetu legura za marine ili od nerđajućeg čelika
 • 6 ili 27 izlaznih tonova, korisnički podesivo
 • Opcija za telefonsku liniju
 • Mogućnost izbora tonova daljinski
 • Tonovi u skladu sa UKOOA/PFEER preporukom
 • Bilo koja dva tona mogu da budu preklopljena preko spoljašnjeg izvora napajanja
 • Opciono otpornik na kraju linije

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

DB1

Ova serija sirena male težine, u protiv eksplozivnoj zaštiti nepropaljivo kućište, dizajnirana je sa visokim stepenom vodo nepropusnosti, potrebnim za uslove koji vladaju na moru i kopnu, industriji nafte i gasa te petrohemiji.

Nova elektronska kola omogućuju da DB1 i DB1HP vrši preklapanje između dva izabrana tona reverzijom polarizacije linije napajanja, ili povezivanjem dodatnog izvora napajanja.

Moćni izlazi DB1H i DB1HP su naročito podesni za bučna okruženja.