Loading...

Višegasni Prenosni Detektor

BM 25

BM 25


  • Višegasni detektor sa vrlo visokim nivoom bezbednosti
  • Može se koristiti u zoni 0
  • 1 do 5 gasova
  • Inteligentni senzorski blokovi
  • Dugo vreme rada
  • 2 logička ulaza i 2 logička izlaza
  • Mogućnost punjenja u određenim zonama
  • Memorisanje podataka
  • ATEX odobren

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

BM 25

- Sigurnost na gradilištu -

BM 25 je specijalno koncipiran da odgovori teškim uslovima rada na otvorenim gradilištima. Kompaktan, robustan, opremljen sa moćnim alarmima i visokom autonomijom, to je jedan istinski signalni far za detekciju gasova koji može da zaštiti jednu grupu radnika ili jednu površinu. Opcionalno signalni far može biti opremljen jednom integrisanom elektro pumpom. BM 25 je posebno adaptiran za radne ekipe, za pokretna i privremena gradilišta, i tamo gdje je instaliranje fiksnih davača delikatno.

- Jedinstvena konfiguracija -

BM 25 je prilagodljiv vašim neophodnim aktivnostima, obezbeđujući sledeću kombinaciju detektovanih gasova:
• 3 kanala: otrovni gasovi, CO2, O2
• 1 kanal za eksplozivne gasove

- Univerzalno eksploziometrijsko očitavanje -

Opremljen sa senzorom specijalno dizajniranim za merenje većine uobičajenih eksplozivnih gasova u opsegu 0 do 100% LEL, BM 25 je praktično univerzalni eksploziometara. BM 25 takođe ima biblioteku od 32 pre-programirana gasa za merenje željenog gasa.

- Izbor otrovnog gasa i merenje kiseonika -

Sa mogućnošću promene senzorskog bloka bez podešavanja možete da birate sa velike liste senzora i koristite 4 istovremeno (sa CO/H2S opcijom).

- Usklađenost sa ATEX direktivama -

BM 25 zadovoljava sve zahteve ATEX direktive 94/9/EC obezbeđujući vrlo visok nivo bezbednosti. Ovo je 1 kategorija uređaja koje može da radi u zoni 0 u prisustvu bilo koje koncentracije gasa ili pare. Ova posebna osobina uz druge karakteristike čini ovaj uređaj najboljim po karakteristikama na tržištu.

Cl2, CO, CO2, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NH3, NO2, O2, PH3, SO2

- Vazduhoplovstvo
- Vatrogasci/Policija
- Građevinarstvo
- Energetika (Elektrane)
- Etanol i Bio-Dizel
- Marine
- Metalska Industrija
- Naftna Industrija
- Petrohemijska Industrija
- Poljoprivreda
- Proizvodnja i Distribucija Gasa
- Proizvodnja Hartije
- Proizvodnja Hrane i Pića
- Rudarstvo
- Telekomunikacije
- Tretman Voda
- Farmaceutska Industrija
- Hemijska Industrija