Loading...

Ručni Javljač Požara

BG2

BG2


 • Upotreba Zona 0, Zona 1 i Zona 2
 • EEx e d, EEx ia ili vodonepropusan
 • ATEX odobren – Ex II 1GD (EExi a) – Ex II 2GD (EEx e d)
 • BASEEFA sertifikat
 • IP66 i IP67
 • Sertifikovana temperatura - 40°C do +50°C *
 • GRP crveno obojen, otporna na koroziju
 • Zavrtnji od nerđajućeg čelika
 • Opcioni lift flap
 • Ključ za jednostavno testiranje rada
 • Lagan i robustan
 • Opcioni čekić za razbijanje stakla
 • * Zavisi od modela

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

BG2

Ručni javljač požara dizajniran za upotrebu u zapaljivoj atmosferi i sirovim uslovima okruženja. GRP kućište je podesno za upotrebu na moru i kopnu, gde je mala težina u kombinaciji sa visokim nivom otpornosti na koroziju neophodna.