Loading...

GAS DETEKCIJA KAO PREVENCIJA RIZIKA

Detekcija eksplozivnih, toksičnih gasova i kiseonika je najbolji raspoloživi vid preventive opasnosti koje gasovi mogu uzrokovati. Među njima su rizici od trovanja, eksplozije i požara.

Uz pravovremenu detekciju potencijalno opasnih koncentracija pomoću prenosnih i stacionarnih detektora i signalizaciju putem alarmnih sirena i svetiljki moguće je locirati i otkloniti uzroke incidenata u njihovom nastajanju.

U okvirima srpskog tržišta Svecom je lider u gasnoj detekciji.

U programu Svecoma je isključivo oprema proizvođača koji su vodeći u pogledu kvaliteta, ispunjenosti najzahtevnijih standarda, fleksibilnosti u pogledu tipa rizika, primene i opsega detekcije.

INO PARTNERI

Oprema svih isporušilaca poseduje sve neophodne sertifikate za primene u eksplozivnim atmosferama i generalno ekstremnim uslovima eksploatacije.